Referater

Læs referaterne fra Ravnsbjerg kollegiets beboerrådsmøder.

Ny affaldssortering!

Indkaldelse til beboermøde 26. november 2019

Indkaldelse til beboermøde d. 26. november 2019 kl. 19:00 i Natteravnen (Baren)

BILAG TIL PUNKT 9

Forslag om husordensændring (rengøring)

Forslag om internetaftale


Nye måtter til indgangspartierne

Rengøringen af de nye måtter skal indgå i rengøringsturnussen.